Griepvaccinatie 2020

U krijgt de prik gratis. U kunt op onderstaande datum en tijd de prik komen halen:

Maandag 9 november 2020 van 16:00 uur – 18:00 uur in de Klink te Koudum.
Maandag 9 november 2020 van 13:30 uur – 14:30 uur in de Foeke te Hindeloopen

Woensdag 11 november 2020 van 16:00 uur – 18:00 uur in de huisartsenpraktijk te Wijckel

Vrijdag 13 november 2020 van 11:00 uur – 12:00 uur in MFC it Klif te Oudemirdum
Vrijdag 13 november 2020 van 16:00 uur – 18:00 uur in de Klink te Koudum

*  Vergeet niet de brief mee te nemen als u de griepprik komt halen.
*  U krijgt de griepprik in uw bovenarm. Draag daarom kleren waarbij u gemakkelijk uw bovenarm vrij kan maken.