Bloedprikken

Op alle werkdagen tussen 08:30 en 10:30 uur is er de gelegenheid om bloed te laten afnemen op de huisartsenpraktijk in Koudum en Wijckel. Wij prikken alleen eigen patiënten.
In Koudum kunt u op vrijdagochtend vanaf 07:00 uur tot 10:30 terecht voor bloedafname. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, maar moet u wel altijd even melden bij de receptie. De bloedafnames worden verzorgd door de doktersassistente. Wij willen hiermee het gemak voor onze patiënten vergroten.

Bloedprikken kan daarnaast op verschillende locaties:

Zie hieronder voor het schema.

KINDEREN ONDER DE 8 JAAR MOETEN ALTIJD NAAR SNEEK !

Plaatsnaam Prikplaats Adres Tijd Dag
Bakhuizen Huisartsen Bakhuizen Skuniadyk 12 08.30-09:00 donderdag
Balk Breahûs Ingang de Oper

Van Swinderenstraat 6

09:30 – 10:00
08:00 –  08:30
10.00 –   10.30
maandag
woensdag
vrijdag
Bolsward Gezondheids
centrum
Jelmerstraat 4 08:00 – 08:30

08:00 – 08:30

08:00 – 08:30

maandag

dinsdag

vrijdag

Emmeloord Antonius Emmeloord Urkerweg 4 07:30 – 16:30 maandag t/m
vrijdag
Heeg Gezondheids
centrum Heeg
Tollewei 113

 

08:00 – 08:30

09:30 tot 10:00

maandagwoensdag
IJlst Groene Kruisgebouw IJlostinslaan 1 08:00 – 08:30 woensdag
Koudum Dorpshuis de Klink Tinholtstraat 1 08:00 – 08:30 dinsdag
Lemmer 1) Zorgplein Vissersburen 17 08:00 – 09:30
10:00 – 11:00
08:00 – 09:30
10:00 – 11:00
08:00 – 09:30
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Sneek Voor bloedafname
neemt u de ingang
aan de achterkant
van het gebouw,
voorbij de ingang van Revalidatie Friesland. 
Bolswarderbaan 1 07:30 – 17:00

10:00 – 12:00

 

maandag t/m
vrijdagzaterdag
Stavoren Doktershûs Schans 61 10.00-10.15

 

donderdag
Urk Praktijk dr. P.C. Hildering Oslolaan 6 08:00 – 09:00 maandag t/m
vrijdag
Warns Huisartsenpraktijk Eijrond en Piersma Janke Trompstrjitte 6 09:30 – 09:45 dinsdag
Workum Ontmoetingscentrum Waldrikhiem Noard 177 08:00 – 08:30 maandag
donderdag
Woudsend Praktijk dr. L.R. Hotsma A.H. Trompstraat 30 08:00 – 08:30 Maandag