Praktijk ondersteuner GGZ

De POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuning Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Huisartspraktijken kunnen sinds 2008 zich laten ondersteunen door een POH-GGZ. Deze kan op verzoek van de huisarts een patiënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. De kosten worden volledig door de zorgverzekeraar vergoed.

POH GGZ volwassenen: Saskia van der Leij

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen binnen de praktijk gebruik maken van hulp op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Wanneer er zorgen zijn omtrent de geestelijke gezondheid van uw kind of een jongere loopt zelf tegen problemen op dit gebied aan, kan er in overleg met de huisarts een afspraak ingepland worden bij de POH GGZ jeugd. Dit is een praktijkondersteuner op het gebied van GGZ jeugd.

Samen met u en uw kind/jongere kan ik kijken wat voor hulp er nodig is. Dit kan plaatsvinden in de praktijk in de vorm van gesprekken, overleg op school en of met gebiedsteams van de gemeente, gezinsgesprekken, huisbezoeken, schoolbezoeken of wanneer er meer gespecialiseerde hulp nodig is kan er doorverwijzing plaatsvinden met een instantie die passend is bij de hulp vraag. De huisarts blijft nauw betrokken in dit proces.

Kinderen en jongeren kunnen op deze manier op een laagdrempelige en snelle wijze begeleiding krijgen.

Koudum: Rienke Eling

Wijckel: Vera Neven