OPEN

Vanaf 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht u in staat stellen om uw eigen medisch dossier online te bekijken op uw telefoon of computer. Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in uw online medisch dossier.

Hierin staat bijvoorbeeld:

  • het advies van de huisarts
  • de uitslagen van onderzoek
  • de lijst met uw medicijnen

Nadat u veilig bent ingelogd kunt u uw gegevens bekijken. U heeft dan meer informatie om samen te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet?
U ontvangt van uw huisarts een brief of e-mail met instructies om in te loggen. Inloggen gebeurt in een patiëntenportaal. In het patiëntenportaal ziet u de gegevens van de huisarts.

Veilig gegevens uitwisselen
De medische gegevens zijn goed beveiligd. Alleen medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf hebben toegang tot de gegevens. Wees voorzichtig met het geven van de medische gegevens aan anderen. Hou uw inloggevens altijd geheim en geef nooit zomaar uw gegevens aan bedrijven die daarom vragen.