Zelfde geneesmiddel, ander merk

Omzetten van geneesmiddelen

Doordat de gezondheidszorg steeds duurder wordt, proberen we waar dit mogelijk is, de zorg verantwoord goedkoper te maken.

De minister heeft daarom opdracht gegeven, om een geneesmiddel dat door meerdere fabrikanten gemaakt mag worden, hiervan het goedkoopste middel af te leveren. De werkzame stof is daarbij 100% hetzelfde. Vaak komt het ook nog voor dat dezelfde fabrikant die het middel ooit op de markt bracht dit maakt onder een andere naam.

De werkzaamheid is daarom ook hetzelfde, echter in uitzonderlijke gevallen, kan een hulpstof die in het medicijn zit, zoals een kleurstof of bindingsmiddel net iets anders zijn, dan het originele product. Daarom moet het lichaam daarop soms 14 dagen hieraan wennen. Zou u een allergie op het nieuwe middel ontwikkelen, bijvoorbeeld een huiduitslag over het gehele lichaam, of een plaastelijke reactie in de mond gebied, dan dit laten zien aan uw arts. Bijwerkingen zijn geen allergieen en dus zoals vermeld, meestal tijdelijk.

Mocht u toch vervelende reacties menen te hebben van het nieuwe middel, geef het in principe 2 weken de tijd. Lukt dit niet vanwege te ernstige bijwerkingen, meldt dit dan aan uw huisarts en kunnen we eventueel een formulier invullen. Zodat u van de zorgverzekeraar toch recht krijgt op het voor u vertrouwde merk.