Huisartsen

In onze huisartsenpraktijk werken we met een team van huisartsen. Dokter Bakker en dokter Sijtema- van der Kooij zijn de praktijkhouders. Dokter Smit, dokter Schipper ,dokter Snoek en dokter Tjeerdsma vullen het team aan.

Als u een afspraak maakt kunt u zelf aangeven door welke dokter u gezien wilt worden. Als het een spoedgeval betreft beslist de assistente, omdat dan de dokter die het eerst beschikbaar is wordt ingeschakeld.

Dit staat los van de dokter onder wiens naam u bij de praktijk bent ingeschreven, want dat heeft een administratieve reden. De patiënten die georiënteerd zijn op de praktijk in Koudum staan op naam van dokter Sijtema – van der Kooij en de patiënten die georiënteerd zijn op de praktijk in Wijckel staan op naam van dokter Bakker.

In het geval van een ernstige ziekte is het voor zowel de patiënt als voor de dokter prettig, dat één huisarts het aanspreekpunt is en de regie heeft.

Het werken in teamverband geeft ons de mogelijkheid om met elkaar te overleggen, problemen te delen en het werkschema zo in te delen dat we voldoende tijd te hebben voor onze patiënten.

 

 

Team huisartsen Koudum / Wijckel

H.T. Bakker
Praktijkhouder
H.T. Bakker

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag (Koudum) en vrijdag (Wijckel)
Spreekuur Hindeloopen op maandag.
Spreekuur Stavoren op dinsdag.
Spreekuur Oudemirdum op vrijdag.

Klik hier voor persoonlijke informatie

 

M.B. Sijtema – van der Kooij
Praktijkhouder
M.B. Sijtema - van der Kooij

Werkdagen: dinsdag (Wijckel), woensdag, donderdag en vrijdag (Koudum).
Spreekuur Hindeloopen op donderdag.
Spreekuur Stavoren op donderdag.
Spreekuur Oudemirdum op dinsdag.

Klik hier voor persoonlijke informatie

M. Tjeerdsma

Huisarts
Werkdagen: wisselend, hoofdzakelijk alleen in Koudum

J. Schipper
Waarnemend huisarts

Werkdagen: maandag (Wijckel), dinsdag (Wijckel)

Klik hier voor persoonlijke informatie