Huisartsen

In onze huisartsenpraktijk werken we met een team van huisartsen. Dokter Bakker en dokter Sijtema- van der Kooij zijn de praktijkhouders. Dokter Smit, dr. Schipper, dr. Tjeerdsma en dr. Stam vullen het team aan.

Als u een afspraak maakt kunt u zelf aangeven door welke dokter u gezien wilt worden. Als het een spoedgeval betreft beslist de assistente, omdat dan de dokter die het eerst beschikbaar is wordt ingeschakeld.

Dit staat los van de dokter onder wiens naam u bij de praktijk bent ingeschreven, want dat heeft een administratieve reden. De patiënten die georiënteerd zijn op de praktijk in Koudum staan op naam van dokter Sijtema – van der Kooij en de patiënten die georiënteerd zijn op de praktijk in Wijckel staan op naam van dokter Bakker.

In het geval van een ernstige ziekte is het voor zowel de patiënt als voor de dokter prettig, dat één huisarts het aanspreekpunt is en de regie heeft.

Het werken in teamverband geeft ons de mogelijkheid om met elkaar te overleggen, problemen te delen en het werkschema zo in te delen dat we voldoende tijd te hebben voor onze patiënten.

 

 

Team huisartsen Koudum / Wijckel

H.T. Bakker
Praktijkhouder
H.T. Bakker

Werkdagen:
Koudum: maandag, dinsdag,
Wijckel: woensdag en vrijdag
Spreekuur Hindeloopen op maandag.
Spreekuur Stavoren op dinsdag.
Spreekuur Oudemirdum op vrijdag.

Klik hier voor persoonlijke informatie

 

M.B. Sijtema – van der Kooij
Praktijkhouder
M.B. Sijtema - van der Kooij

Werkdagen:
Koudum: dinsdag, woensdag, vrijdag
Wijckel: donderdag
Spreekuur Hindeloopen op donderdag.
Spreekuur Stavoren op donderdag.


Klik hier voor persoonlijke informatie

M. Tjeerdsma
Huisarts

Werkdagen:
Koudum: woensdag en donderdag
Klik hier voor meer informatie

J. Schipper
Waarnemend huisarts

Werkdagen:
Wijckel: maandag en dinsdag
Klik hier voor persoonlijke informatie

 

L. Stam
Huisarts
Werkdagen
Koudum: vrijdag
E. Folmer
Physician Assistant

Werkdagen: maandag, donderdag en vrijdag
Locatie: wisselend

Klik hier voor meer informatie