Huisartsen

In onze huisartsenpraktijk werken we met een team van huisartsen. Dokter Bakker en dokter Sijtema- van der Kooij zijn de praktijkhouders. Dr. Smit, dr. Schipper,  dr. Honings-Flapper en
dr. Tjalma vullen het team aan.

Als u een afspraak maakt kunt u zelf aangeven door welke dokter u gezien wilt worden. Als het een spoedgeval betreft beslist de assistente, omdat dan de dokter die het eerst beschikbaar is wordt ingeschakeld.

Dit staat los van de dokter onder wiens naam u bij de praktijk bent ingeschreven, want dat heeft een administratieve reden. De patiënten die georiënteerd zijn op de praktijk in Koudum staan op naam van dokter Sijtema – van der Kooij en de patiënten die georiënteerd zijn op de praktijk in Wijckel staan op naam van dokter Bakker.

In het geval van een ernstige ziekte is het voor zowel de patiënt als voor de dokter prettig, dat één huisarts het aanspreekpunt is en de regie heeft.

Het werken in teamverband geeft ons de mogelijkheid om met elkaar te overleggen, problemen te delen en het werkschema zo in te delen dat we voldoende tijd te hebben voor onze patiënten.

 

 

Team huisartsen Koudum / Wijckel

H.T. Bakker
Praktijkhouder
H.T. Bakker

Werkdagen:
Koudum: maandag, dinsdag,
Wijckel: woensdag en vrijdag
Spreekuur Hindeloopen op maandag.
Spreekuur Stavoren op dinsdag.
Spreekuur Oudemirdum op vrijdag.

Klik hier voor persoonlijke informatie

 

M.B. Sijtema – van der Kooij
Praktijkhouder
M.B. Sijtema - van der Kooij

Werkdagen:
Koudum: dinsdag, woensdag, vrijdag
Wijckel: donderdag

 


Klik hier voor persoonlijke informatie

J. Schipper
Waarnemend huisarts
 

Werkdagen:
Wijckel: maandag en dinsdag
Klik hier voor persoonlijke informatie

B. Honings-Flapper
Huisarts
Werkdagen: maandag en woensdags Koudum
Klik hier voor persoonlijke informatie

 

 P. Tjalma
Huisarts
Werkdagen: vrijdag in Koudum
Klink hier voor persoonlijke informatie

 

 

 

E. Folmer
Physician assistant

Werkdagen: wisselend zowel in Koudum
als in Wijckel

Klik hier voor persoonlijke informatie