Schrijvers archief hkw

doorhkw

Storing website

Op dit moment ervaren wij een probleem met onze website, u kunt geen medicatie bestellen via het portaal.

doorhkw

Kerstgroet

Het team van huisartsenpraktijk Koudum/Wijckel wenst hun patiënten en collega’s van de zorg fijne kerstdagen en een gelukkig en vooral een gezond 2020.

doorhkw

Gewijzigde openingstijden

Gewijzigde openingstijden:

Kerstavond, 24 december zijn wij vanaf 17:00 uur gesloten
Oudejaarsdag, 31 december zijn wij ook vanaf 17:00 uur gesloten.

 

doorhkw

Medicijnen retourbox

Zowel in Koudum als in Wijckel staat er een retourbox voor uw overtollige medicijnen en lege doordrukstrips ( bijsluiters en lege doosjes, graag thuis bij het oud papier inleveren). Naalden en spuiten graag in de desbetreffende naaldencontainer bij de balie inleveren.

Ter introductie klik op onderstaande link.

 

 

doorhkw

Verbetering werkwijze preventie hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn in Nederland de belangrijkste oorzaak van sterfte. Voorkomen van hart- en vaatziekten is daarom van groot belang. Wij gaan de kwaliteit van de huisartsenzorg voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten optimaliseren.
Hiervoor starten we deze maand met een speciaal spreekuur, het cardiovasculair risicomanagement (CVRM) spreekuur, wij doen dit in samenwerking met ketenzorg Friesland Dit nieuwe spreekuur vervangt de bloeddruk- en cholesterol controles, zoals u tot nu toe van ons gewend bent.

Bij de eerst volgende afspraak zullen alle risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten op een rij gezet worden en nadien worden er controle afspraken gemaakt.

Ketenzorg Friesland is opgericht om de huisartsenzorg te verbeteren.
Werken binnen de ketenzorg betekent dat verschillende zorgverleners uit verschillende disciplines betrokken zijn en hiermee hun krachten bundelen. Het behandelteam bestaat uit de huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, diëtiste, internist, CVRM-verpleegkundige, cardioloog en het laboratorium.

Alle zorg binnen de keten CVRM wordt volledig vergoed door uw verzekeraar en valt niet onder het (verplicht) eigen risico.

Patiënten die al bij ons onder controle zijn, worden opgeroepen. Mocht u geen oproep ontvangen en wel een preventief onderzoek willen om uw risico op hart- en vaatziekten in kaart te brengen, dan kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente (telefonisch of via info@huisartsenkoudumwijckel.nl).

Wij hopen u hiermee nog beter van dienst te zijn!

doorhkw

Koudum

bij Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Koudum en Wijckel