Categorie Archief Nieuws

doorhkw

Bloedprikken op de praktijk in Koudum en in Wijckel

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kunt u weer komen bloedprikken op onze beide locaties. (Koudum en Wijckel)

 • Bloedprikken kan elke werkdag tussen 08.30 uur tot 10. 30 uur (zonder afspraak)
 • Vrijdags vanaf 07:00 uur
 • Wij prikken alleen voor onze eigen patiënten
 • Bij de volgende klachten/symptomen prikken wij niet
  – Koorts
  – Hoesten
  – Keelpijn
  – Luchtwegen problemen
 • Mocht het onverhoopt druk worden tijdens het bloedprikken verzoeken wij een ieder
  1,5 meter afstand te houden.
doorhkw

Buitenspreekuren Hindeloopen, Oudemirdum en Stavoren.

Vanaf 11 mei 2020 starten wij weer op afspraak met de buitenspreekuren.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de praktijk.

doorhkw

Bloedprikken in Koudum vanaf dinsdag 12 mei 2020

Vanaf dinsdag 12 mei 2020 kan er weer bloed geprikt worden in Koudum.

Iedere dinsdag van 08:00 uur tot 08:30 uur.
Locatie: de Klink te Koudum.

doorhkw

Attentie! geen reguliere afspraken op de praktijk

In verband met het Coronavirus zijn wij genoodzaakt onze reguliere dienstverlening af te schalen.

Vanaf maandag 16 maart kunt u alleen voor spoedgevallen op de huisartsenpraktijk terecht.

Dus geen reguliere afspraken en GEEN bloedafnames.

Medicatie kan wel afgehaald worden en wij zijn de hele dag telefonisch bereikbaar.

Wij adviseren u dringend de maatregelen van de regering in acht te nemen.

Beperk u fysieke sociale contacten tot nul, dus geen feestjes, familie bezoeken of etentjes etc. om hiermee verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

doorhkw

Coronavirus protocol voor onze praktijk

I.v.m. het coronavirus hanteren wij een nieuw protocol.

Heeft u last van:
• Hoesten
• Verkoudheid
• Koorts
• Benauwdheid
• Keelklachten

Verzoeken wij u de praktijk niet binnen te komen maar telefonisch contact met ons op te nemen.
Koudum: 0514-522100
Wijckel: 0514-602077

Tot nader orde zijn de buitenspreekuren in Hindeloopen, Oudemirdum en Stavoren afgelast.

Dit i.v.m. het verkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus

doorhkw

Medicijnen retourbox

Zowel in Koudum als in Wijckel staat er een retourbox voor uw overtollige medicijnen en lege doordrukstrips ( bijsluiters en lege doosjes, graag thuis bij het oud papier inleveren). Naalden en spuiten graag in de desbetreffende naaldencontainer bij de balie inleveren.

Ter introductie klik op onderstaande link.

 

 

doorhkw

Verbetering werkwijze preventie hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn in Nederland de belangrijkste oorzaak van sterfte. Voorkomen van hart- en vaatziekten is daarom van groot belang. Wij gaan de kwaliteit van de huisartsenzorg voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten optimaliseren.
Hiervoor starten we deze maand met een speciaal spreekuur, het cardiovasculair risicomanagement (CVRM) spreekuur, wij doen dit in samenwerking met ketenzorg Friesland Dit nieuwe spreekuur vervangt de bloeddruk- en cholesterol controles, zoals u tot nu toe van ons gewend bent.

Bij de eerst volgende afspraak zullen alle risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten op een rij gezet worden en nadien worden er controle afspraken gemaakt.

Ketenzorg Friesland is opgericht om de huisartsenzorg te verbeteren.
Werken binnen de ketenzorg betekent dat verschillende zorgverleners uit verschillende disciplines betrokken zijn en hiermee hun krachten bundelen. Het behandelteam bestaat uit de huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, diëtiste, internist, CVRM-verpleegkundige, cardioloog en het laboratorium.

Alle zorg binnen de keten CVRM wordt volledig vergoed door uw verzekeraar en valt niet onder het (verplicht) eigen risico.

Patiënten die al bij ons onder controle zijn, worden opgeroepen. Mocht u geen oproep ontvangen en wel een preventief onderzoek willen om uw risico op hart- en vaatziekten in kaart te brengen, dan kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente (telefonisch of via info@huisartsenkoudumwijckel.nl).

Wij hopen u hiermee nog beter van dienst te zijn!