Spreken over het levenseinde

Het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven begint vaak te laat. En gaat daardoor niet zelden gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven.
Wij willen als praktijk hierin laagdrempelig zijn en nodigen u graag uit voor een gesprek. Ter voorbereiding op zo’n gesprek kunt u informatie vinden op https://www.thuisarts.nl/levenseinde en https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/spreken-over-het-levenseinde.htm
Het is belangrijk dat u bij de assistente aangeeft dat het gaat om een gesprek over levenseinde vragen en het heeft toegevoegde waarde om een naaste mee te nemen. Wij plannen er dan extra tijd voor.
In het gesprek komen vragen aan de orde betreffende wel/niet reanimeren, wel/niet nog ziekenhuisopname, euthanasie, palliatieve sedatie.