Niet behandelverklaring

Spreken over levenseinde

Wilsonbekwaamheid;

In de praktijk treedt de ‘niet behandelverklaring’ in werking op het moment dat iemand wilsonbekwaam wordt. U kunt in een situatie terechtkomen dat u niet (meer) in staat bent zelf aan te geven of u een medische behandeling wel of niet wilt ondergaan. Met behulp van de ‘niet behandelverklaring’ en een vertegenwoordiger kunt u in zo’n geval voorkomen dat er medische handelingen plaatsvinden die niet overeenkomen met uw levensopvattingen. Een hulpverlener moet de ‘niet behandelverklaring’ opvolgen en respecteren. Als er geen ‘niet behandelverklaring’ is opgesteld, behandelt de hulpverlener een wilsonbekwame patiënt volgens de algemeen gangbare opvattingen in de gezondheidszorg.

Afbeeldingsresultaat voor wilsonbekwaam

Een vertegenwoordiger kan uw partner of een familielid zijn, of een andere vertrouwenspersoon. U kunt een vertegenwoordiger aanwijzen in uw ‘niet behandelverklaring’. De vertegenwoordiger behartigt op uw verzoek uw belangen bij wilsonbekwaamheid. De ‘niet behandelverklaring’ geeft hem daarbij houvast.

De ‘niet behandelverklaring’ zal een aantal gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor u zelf, als opsteller daarvan. Door het schrijven van een schriftelijke ‘niet behandelverklaring’ zult u zich sterker bewust worden van de opvattingen die u heeft over gezondheid en ziekte. Het op papier zetten van uw gedachten en opvattingen is heel wat anders dan het uitspreken van meningen en opvattingen zonder meer. Het opstellen van een ‘niet behandelverklaring’ is geen gemakkelijke taak, maar met zo’n verklaring versterkt u wél uw positie in de gezondheidszorg.

 

Niet Behandelverklaring