G. Lijklema

Ik ben Grietje Lijklema en vanaf half april 2021 begin ik als nieuwe dokter in de huisartsenpraktijk in Wijckel. Samen met mijn partner en onze twee dochters woon ik in aan de rand van Koudum. In mijn vrije tijd mag ik graag de natuur in trekken met mijn gezin en stap ik geregeld op het paard.
Na het VWO ben ik gestart met de opleiding biomedische wetenschappen. Met het afronden van deze bachelor ben ik toegelaten tot de zij-instroom van de opleiding geneeskunde. Al gauw merkte ik dat mijn passie vooral ligt bij de bredere beroepen, zoals huisartsgeneeskunde. Het beoordelen van een hulpvraag vanuit beleving van de patiënt in de thuissituatie en de langdurige arts-patiënt relatie vind ik heel waardevol en sluiten aan bij hoe ik in het vak wil staan.
Na het afronden van de studie geneeskunde heb ik een jaar gewerkt binnen de psychiatrie in Sneek. De kennis en ervaring die ik hier heb opgedaan is erg nuttig geweest tijdens de huisartsopleiding.
In 2017 werd ik aan de universiteit van Groningen toegelaten tot de huisartsen opleiding.
Ik heb 2 van de 3 opleidingsjaren bij huisartsen in Harlingen gewerkt. Dit was een fantastische tijd, waarin ik onder andere de eigenzinnige Harlinger volksaard heb leren kennen. Afgelopen maart ben ik afgestudeerd en ben er nog meer van overtuigd geraakt dat mijn passie en mijn kwaliteiten bij dit vak liggen.